• naglowek waski

02.10.2023 r. - Koszalin, powołanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej

W obecności całego stanu osobowego jednostki, Rektor - Komendant płk SG dr Piotr Boćko dokonał symbolicznego odsłonięcia tablicy Wyższej Szkoły Straży Granicznej. Podczas uroczystego apelu odczytano treść rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2023 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej i podniesiono flagę WSSG. Po części głównej uroczystości, w auli, Rektor - Komendant przedstawił najważniejsze informacje dotyczące jednostki, jako instytucji funkcjonującej w systemie szkolnictwa wyższego.

Podczas spotkania omówiono również symbolikę i znaczenie najważniejszych znaków Uczelni, których zadaniem jest budowanie i podtrzymywanie tożsamości instytucji. Zaprezentowano również insygnia władzy Rektora - Komendanta WSSG, które zgodnie z tradycją, współkonstytuują sprawowaną godność, będąc atrybutami władzy, odpowiedzialności, zwierzchnictwa i dostojeństwa rektora uczelni. Niestety, ze względu na zbieżność terminów dwóch uroczystości SG, nie mógł w niej uczestniczyć zaproszony prezes SWPFG.

19-271928 g

19-271930 g

19-271950 g

19-272974 g

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +