• naglowek waski

28.10.2023 r. - Świnoujście

19 Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Zlotki" im. Bohaterów Korpusu Ochrony Pogranicza" ze Świnoujścia, wraz z drużynowym hm. Markiem Niewiarowskim, obchodziła jubileusz 50. lecia powstania i działalności drużyny. Z tej okazji odbył się "Graniczny Bieg Patrolowy", który zakończył się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. W trakcie wieczornej części uroczystości odbył się uroczysty apel, w trakcie którego drużyna otrzymała nowy proporzec ufundowany przez byłych członków drużyny.

W uroczystości uczestniczyli m.in. hm. Dagmara Korbel-Gołąb, komendant Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP w Szczecinie, hm. Bożena Janta-Lipińska, komendant Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej, Elżbieta Jabłońska, przewodnicząca Rady Miasta Świnoujścia, Paweł Sujka, wiceprezydent miasta, komendanci Placówki Straży Granicznej i Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej, harcerze i ich rodzice, a także harcerze-weterani. Mjr SG Artur Ochał odczytał zebranym przesłanie prezesa SWPFG W. Bocheńskiego na kolejne lata oraz zaproszenie na uroczysty pogrzeb w ojczyźnie gen. bryg. Jana Kruszewskiego, dowódcy KOP, w ramach przyszłorocznych obchodów stulecia powołania KOP.

Bez tytułu.aaaa

Bez tytułu

PB2 6956

PB2 6970

PB2 7081

PB2 7085

PB2 7095

PB2 7109

PB2 7189

PB2 7258

przeslanie

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +